Mgr. Csásar

 

Dátum narodenia: 1.1.1976
Bydlisko : Šaľa
Vzdelanie: vysokoškolské ( FTVŠ UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta v Bratislave )
Aprobácia : Telesná výchova - Geografia
Krúžková činnosť : Športové hry
Kontakt : 031 779 40 83