Mgr. Mária Kürtiová

    

Učiteľka na I. stupni základnej školy.
Triedna učiteľka v 3. A triede