Mgr. Molota

dmolota@centrum.sk


Vyštudoval som nemecký jazyk a literatúru na

Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 

Na škole učím od roku 1998.
 

Vyučujem predmety nemecký jazyk, telesná výchova, občianska náuka.
 

V tomto školskom roku som triednym v 5. triede.
 

Vediem krúžok športové hry.