Mgr. Molotová

epetrovicova@gmail.com


Vyštudovala som biológiu a chémiu na

Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela.
 

Na ZŠ s MŠ Vlčany učím od roku 2002. 
 

V tomto školskom roku som triedna učiteľka 9.A triedy.
 

Vyučujem prírodopis, biológiu, občiansku výchovu, dejepis, telesnú výchovu.
 

Vediem počítačový krúžok v 9.A , VIII.triede a 9.B