Mgr. Varga - riaditeľ

e-mail: vargamarian9@gmail.com
tel: 0911 922 412


Riaditeľ ZŠ Mgr. Marián Varga (*19...)

vyštudoval vedný odbor učiteľstvo I. stupňa

na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Na ZŠ vo Vlčanoch pracuje od roku 1995

vo funkcii riaditeľa je od roku 2004.

Vyučuje informatiku na I. a aj II. stupni