Mgr. Zajacová - zástupca riaditeľa školy

zástupca riaditeľa pre ZŠ
tel: 031/77-940-83
email:zsvlcany@pobox.sk

Mgr. Jana Zajacová (*1976) vyštudovala aprobáciu

matematika - etická výchova na Pedagogickej fakulte TU v Trnave.

Na ZŠ Vlčany pracuje od roku 1998

vo funkcii zástupcu riaditeľa  je od roku 2004.

Vyučuje matematiku v 7, 8A a 9. ročníku.

Je výchovný poradca na škole a predseda ZO OZ pre ZŠ Vlčany.

Pripravuje žiakov 9. ročníka v záujmovom krúžku "Potešenie z matematiky"

na celoslovenské testovanie Monitor 9.