Tomáš Polák

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

70

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2 

 Slovenský jazyk

 2,2,3,5,1,4,3,3

 2

 

 

 

 Nemecký jazyk

 2,2,4,1

 2

 

 

 

 Dejepis

 1,1,2,1

 1

 

 

 

 Zemepis

 1,2

 1

 

 

 

 Matematika

 5,4,1,1,3

 3

 

 

 

 Prírodopis

3,3 

 2

 

 

 

 Fyzika

1,2,2

 2

 

 

 

 Chémia

 2,2,3,1,1,5

 2

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

 

 

Napomenutia : bez záznamu

 

 

Oznamy :