Samuel Petrina

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

5

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

 2,1,3,4,1,1,4,2

 2

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,3,1,2

 1

 

 

 

 Dejepis

 1,1,1

 1

 

 

 

 Zemepis

 1,2

 1

 

 

 

 Matematika

1,2,1,2,1,1 

 1

 

 

 

 Prírodopis

1,1,2 

 1

 

 

 

 Fyzika

1,2 

 1

 

 

 

 Chémia

1,1,1,1,1,1,2 

 1

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

27.1 pochvala za dobrú dochádzku

27.1 pochvala za výborný prospech

 

 

Napomenutia : bez záznamu

 

 

Oznamy :