Laura Gubranová

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

6

0

2. týždeň

4

0

3. týždeň

6

0

4. týždeň

12

0

1. polrok spolu

80

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

3. štvrťrok

 4. štvrťrok

2/2 

 Slovenský jazyk

 2.2,2,4,1,4,3,3,2

 2

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,1,1

 1

 

 

 

 Dejepis

1,2,1 

 1

 

 

 

 Zemepis

 2,3

 2

  

 

 

 Matematika

 1,2,5,4,1,1

 2

 

 

 

 Prírodopis

 1,1

 1 

 

 

 

 Fyzika

 2,2

 2 

 

 

 

 Chémia

 1,2,1,2,5

 2 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : pochvala za dobrý prospech

 

 

Napomenutia :

 

 

 

Oznamy :