Attila Csiffáry 

Dochádzka za aktuálny mesiac

   

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

92

0

 

ZNÁMKY

 

Predmet

1. polrok

1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

 3,2,3,1,1,5,3,4,3

 3

 

 

 

 Nemecký jazyk

 3,2,2,3

 2

 

 

 

 Dejepis

 2,3

 2 

 

 

 

 Zemepis

 2,3

 2 

 

 

 

 Matematika

 5,2,4

 3 

 

 

 

 Prírodopis

 2,3

 2

 

 

 

 Fyzika

 2,3,4,3,4

 2

 

 

 

 Chémia

 2,5,3,4,5

 2 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

 

 

Napomenutia :

 

 

Oznamy :