Patrik Farkaš

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2 

 Slovenský jazyk

 3,3,5,5,1,5,5,5,5

  4

 

 

 

 Nemecký jazyk

 3,4,4,5

  4

 

 

 

 Dejepis

4,4,3 

  4

 

 

 

 Zemepis

 5,5

  4 

 

 

 

 Matematika

5,5,5,4 

  4

 

 

 

 Prírodopis

 5,4,5,5

  4

 

 

 

 Fyzika

 5,4

  4

 

 

 

 Chémia

 4,4,5,5,4,4,5

  4 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : pochvala za vzornú dochádzku

 

 

Napomenutia :

 

 

Oznamy :