Richard Iványi

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

34

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

 2,2,1,3,3

 3

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,2,4,1

 2

  

 

 

 Dejepis

 5,1,1

 1

 

 

 

 Zemepis

 1,4

 3

 

 

 

 Matematika

 1,4,3,1,3

 3

 

 

 

 Prírodopis

 3,4

 3

 

 

 

 Fyzika

 5

 3

 

 

 

 Chémia

 3,5,3,3,4,2,5

 3

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

 

 

Napomenutia :

 

 

Oznamy :