Štefan Mészáros

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

25

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

 3,3,5,4,3,1,3,3,4,5

 4

 

 

 

 Nemecký jazyk

 2,3,3,2 

 3

 

 

 

 Dejepis

5,3,1

 2

 

 

 

 Zemepis

 4,3

 3

 

 

 

 Matematika

 3,5,3,1

 4

 

 

 

 Prírodopis

5,2,3,3

 3

 

 

 

 Fyzika

5,4,5

 4

 

 

 

 Chémia

2,5,2,2,4,5,4

 4

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

 

 

Napomenutia : napomenutie riaditeľom školy za porušenia školského poriadku

 

 

Oznamy :