Vanesa Benešová

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

3,1,3,1,1,1,3,3,2,3

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 3,2,3

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 2

 3

 

 

 

 Matematika

3,1,3,4,2,3,3

1

 

 

 

 Informatika

1,1

 

 

 

 Fyzika

 1,4,4

 

 

 

 

 Chémia

 3

 

 

 

 

 Biológia

 3,3,3

 

 

 

 

 Dejepis

 4,4

 

 

 

 

 Geografia

 5,3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : 26.10 pochvala za aktivitu na SJL

 

 

Napomenutia : 22.10 nemala pomôcky na VYV

27.10 nemala Dú z NEJ

 

 

Oznamy : 11.10 využila kupón pri skúšaní GEO