Kristína Dadáková

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

5

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

2,1,1,2,4,2,1,3,1,1

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 2,1,2

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 1,

 1

 

 

 

 Matematika

3,1,3,1,3,2

 3

 

 

 

 Informatika

1,1

   

 

 

 Fyzika

 1,2,1,4,2,3

 2

 

 

 

 Chémia

 3

 

 

 

 

 Biológia

 2,2,1

 

 

 

 

 Dejepis

 2,2

 

 

 

 

 Geografia

 1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

2.12 pochvala za veľmi dobrý prospech

2.12 pochvala za vzorné správanie

 

 

Napomenutia :

 

 

Oznamy :