Adrián Petrina

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

3,1,3,2,3,1,2,3,1,3 

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,2,3

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 2

 3

 

 

 

 Matematika

2,2,2,1,2,3,2

 2

 

 

 

 Informatika

 3,1

 1

 

 

 

 Fyzika

 1,1,2,2,1,1,1

 1

 

 

 

 Chémia

 2

 

 

 

 

 Biológia

 2,1,3,3

 

 

 

 

 Dejepis

 2,3

 

 

 

 

 Geografia

 1,1,1,1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : 23.9 pochvala za aktivitu

30.9 pochvala za aktivitu na HUV

2.12. pochvala za vzornú dochádzku

2.12 pochvala za veľmi dobrý prospech

 

 

 

Napomenutia : 24.9 neslušne sa správal

11.10 rušil priebeh hodiny MAT

21.10 rušil priebeh hodiny

15.11 vyrušoval celú hodinu M

2.12 napomenutie TU za porušovanie školského poriadku

 

 

Oznamy :