Lucia Iványiová

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

56

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

 2,1,3,5,1,3,2

 2

 

 

 

 Nemecký jazyk

 2,2,2,3

 3

 

 

 

 Dejepis

 2,1

 1

 

 

 

 Zemepis

 4,3

 3

 

 

 

 Matematika

 2,4,2,3,1,1

 2

 

 

 

 Prírodopis

 3,3

 2

 

 

 

 Fyzika

 2,1

 2

 

 

 

 Chémia

 3,3,2,4

 2

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

 

 

Napomenutia :

 

 

Oznamy :