Benjamín Švéda

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

9

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

 2,3,3,5,5,5,2,5,5,3

 4

 

 

 

 Nemecký jazyk

 2,4,4,2

 3

 

 

 

 Dejepis

 3,3,1

 3

 

 

 

 Zemepis

 3,3

 3

 

 

 

 Matematika

 5,4,5,5,2,4

 4

 

 

 

 Prírodopis

 4,4

 4

 

 

 

 Fyzika

 5

 4

 

 

 

 Chémia

 2,5,5,5,5,3,4,5

 4

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

 

 

Napomenutia :

 

 

Oznamy :