Annamária Horváthová

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

11

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

3. štvrťrok  

4. štvrťrok

2/2 

 Slovenský jazyk

 1,1,1,1,1,1,2,2,2

 1

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,1,1,1,1

 1

 

 

 

 Dejepis

 1,2,1

 1

 

 

 

 Zemepis

 2,1

 1

 

 

 

 Matematika

2,1,1,1,1 

 1

 

 

 

 Prírodopis

 1,1,2

 1

 

 

 

 Fyzika

 1,1

 1 

 

 

 

 Chémia

 1,1,1,1,1,1,1

 1 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : pochvala za výborný prospech

            pochvala za vzorné správanie

 

 

Napomenutia : bez záznamu

 

 

Oznamy :