Zlatica Kočicová

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

30

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

2,1,1,4,1,1,1,1,1

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

1,1,2

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 

 1

 

 

 

 Matematika

2,2,3,2,2,1

 1

 

 

 

 Informatika

1,1

 1

 

 

 

 Fyzika

 4,3,1

 

 

 

 

 Chémia

 2,3

 

 

 

 

 Biológia

4,2,3,3

 

 

 

 

 Dejepis

 4

 

 

 

 

 Geografia

 2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

 

 

Napomenutia : 22.10 nemala pomôcky na VYV

24.11 bez dovolenia upravovala záves na okne

 

 

Oznamy :