Milan Galata

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

4,1,1,5,4,3,1,1,1,3,1

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 2,1,4

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 4

 4

 

 

 

 Matematika

4,4,4,4,4,4

 3

 

 

 

 Informatika

 1,1

 1

 

 

 

 Fyzika

 1,1,1,3,3,3

 

 

 

 

 Chémia

 3,4

 

 

 

 

 Biológia

 2,4,3

 

 

 

 

 Dejepis

 5,5

 

 

 

 

 Geografia

 2,3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : 23.9 pochvala za aktivitu na hodine

2.12 pochvala za dobrú dochádzku

 

 

Napomenutia : 1.10 nemal zošit na FYZ

4.10 nemal zošit na FYZ

 

 

Oznamy :

2.12 napomenutie za prospech z DEJ