Bálint Farár

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

18

0

2. týždeň

2

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

5,2,5,3,4,3,4,3,3,1,4,3 

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 3,1,4

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 3

4

 

 

 

 Matematika

3,4,4,5,3,3

 5

 

 

 

 Informatika

 1,1

 1

 

 

 

 Fyzika

 5,3,3

 

 

 

 

 Chémia

 5

 

 

 

 

 Biológia

3,4,4

 

 

 

 

 Dejepis

 5,3

 

 

 

 

 Geografia

 4,3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomenutia : 27.9 nemal úlohu z FYZ

1.10 nemal zošit na FYZ

20.10 nemalDú z NEJ

 

 

Oznamy :

2.12 napomenutie TU za zabúdanie pomôcok a Dú

2.12 napomenutie za prospech v CHEM