Nikolas Karvai

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

40

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

4,5,4,5,4,5,4,5,4,5

 4

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,1,3,2

 3

 

 

 

 Dejepis

 4,3,3

 3

 

 

 

 Zemepis

 5,5

 4

 

 

 

 Matematika

 5,5,5,3

 4

 

 

 

 Prírodopis

 5,4,4

 4

 

 

 

 Fyzika

 4,5,5

 4

 

 

 

 Chémia

 5,5,5,5,5,5,5

 4

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : 

 

 

Napomenutia :

 

 

Oznamy : nepriniesol 7 eur na ZRPŠ