Patrícia Rimovszká

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

6

0

2. týždeň

2

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

1,1,2,1,4,1,2,2,1,1

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,3

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 1,

 1

 

 

 

 Matematika

1,1,2,1,3,1,2

 1

 

 

 

 Informatika

3,1

 1

 

 

 

 Fyzika

 1,2,1,2

 

 

 

 

 Chémia

 1,2

 

 

 

 

 Biológia

 2,3,1

 1

 

 

 

 Dejepis

 1,4

 

 

 

 

 Geografia

 3,3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : 26.10 pochvala za aktivitu na SJL

 

 

Napomenutia : 11.10 nemala zošit na FYZ

14.10 rušila priebeh vyučovania

22.10 nemala pomôcky na FYZ

22.10 nemala pomôcky na VYV

27.10 nemala Dú z NEJ27.10 nemala Dú zo SJL

5.11 rušila priebeh vyučovania

22.11 správala sa drzo MAT

 

 

Oznamy :

 2.12 napomenutie TU za zabúdanie pomôcok a Dú