Tomáš Kalmár

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

32

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

 5,5,3,2,5,2,5,4

 4

 

 

 

 Nemecký jazyk

 2,4,5 

 4

 

 

 

 Dejepis

 3,4,2

 3

 

 

 

 Zemepis

 5

 4

 

 

 

 Matematika

5,5,5,4 

 4

 

 

 

 Prírodopis

 3,5,3

 4

 

 

 

 Fyzika

 5

 4

 

 

 

 Chémia

 3,4,5,5,5,5,5

 4

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

 

 

Napomenutia :

 

 

Oznamy : znížená známka zo správania