Bianka Rončeková

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

70

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

 1,1,1,2,2,1,1,2,2,2

 1

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,2,1

 1

 

 

 

 Dejepis

1,1,1 

 1

 

 

 

 Zemepis

 1,2 

 1

 

 

 

 Matematika

 2,3,2,1

 2

 

 

 

 Prírodopis

2,2 

 1

 

 

 

 Fyzika

2,1,2 

 2

 

 

 

 Chémia

 1,1,2,1,2

 1

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny : 27.1.   pochvala za výborný prospech

 

 

Napomenutia : 

 

 

Oznamy :