Enrico Oláh

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

0

0

2. týždeň

0

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

285

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

1/2

 3. štvrťrok

4. štvrťrok

2/2

 Slovenský jazyk

 3,5,5

 4

 

 

 

 Nemecký jazyk

 4,5 

 4

 

 

 

 Dejepis

 5,4

 4

 

 

 

 Zemepis

 5

 4

 

 

 

 Matematika

4,3,4 

 4

 

 

 

 Prírodopis

4,5

 4

 

 

 

 Fyzika

 4

 4

 

 

 

 Chémia

 5

 4

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

 

 

Napomenutia :

 

 

Oznamy :