Nikolas Špalek

 

Dochádzka za aktuálny mesiac

 

Vymeškané hodiny

ospravedlnené

neospravedlnené

1. týždeň

8

0

2. týždeň

2

0

3. týždeň

0

0

4. týždeň

0

0

1. polrok spolu

0

0


 

ZNÁMKY

 

 Predmet

1. štvrťrok

2. štvrťrok

 1/2

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 Slovenský jazyk

1,4,2,3,3,5,1,1,4

 

 

 

 

 Nemecký jazyk

 1,1,

 

 

 

 

 Anglický jazyk

 1,

 3

 

 

 

 Matematika

4,4,2,1,4,2,1,3

 3

 

 

 

 Informatika

1,1

   

 

 

 Fyzika

 1,2,3

 

 

 

 

 Chémia

 

 

 

 

 

 Biológia

 2,3,2

 

 

 

 

 Dejepis

 2,3

 

 

 

 

 Geografia

 2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvaly a odmeny :

26.10 pochvala za aktivitu na SJL

2.12 pochvala za veľmi dobrý prospech

 

 

Napomenutia :

29.9 nemal úlohu z NEJ

11.10 vyrušoval na MAT

18.10 rušil priebeh hodiny MAT

21.10 rušil priebeh hodiny

4.11 rušil priebeh hodiny MAT

10.11 nemal Dú z NEJ

 

 

Oznamy :

2.12 napomenutie TU za porušovanie vnútorného poriadku školy