Školský časopis

 Zvonček 

 Školoviny

Ukážka titulnej strany časopisu Zvonček

Ukážka zo školského časopisu, ktorý pod vedením p.uč. Mgr. Klenovičovej vydávajú žiaci druhého stupňa základnej školy. Časopis Zvonček vychádza v dvojmesačnej perióde. Jeho kvalita rastie z roka na rok. 

V roku 2010 zmenil názov na Školoviny