Vedecká žiacka konferencia

Prezentácia k projektu v Power Pointe <<<<

V obci Vlčany usporiadali 1. ročník Žiackej vedeckej konferencie.
Na tej sa žiaci prezentovali svojimi prácami, ktoré sú v súlade v učebnými osnovami,
hlavne z predmetov akými sú fyzika a chémia. www.nitricka.tv/spravodajstvo/aktuality
Pridal: Renáta Klimentová dňa: 05.06.2012