Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci školy  

Mgr. Varga Marian - riaditeľ školy
Mgr. Zajacová Jana - zástupca riaditeľa školy pre ZŠ
Mgr. Bírová Darina
Mgr. Molota Daniel
Mgr. Feješová Mária
Mgr. Molotová Eva
Mgr. Ondruška Rudolf
Mgr. Klenovičová Janka
Mgr. Császár Zoltán
Mgr. Lipnická Zuzana
Mgr. Komlósiová Klára
Mgr. Andová Adriana
Mgr. Pálinkášová Mária
Mgr. Jancsová Klára
Mgr. Kürtiová Mária
PeadDr. Tetliaková Drahoslava
Mgr. Sabóová Andrea
Vychovávateľka Vargová Albína
Vychovávateľka Sziklayová Dáša

Mgr. Pelikánová Andrea - samostatný odborný referent

 Zamestnanci školy 

1. Seres Ján – údržbár

2. Jeskó Daniel – údržbár

3. Dobošová Anna –upratovačka

4. Molnárová Erika – upratovačka

5. Oravcová Magdaléna – upratovačka

6. Nagyová Marta – upratovačka

7. Gyöpösová Jarmila – upratovačka

8. Nagyová Marta – upratovačka

Školská jedáleň

1. Lörinczová Gyöngyi – vedúca šk. jedálne

2. Deáková Gabriela – hlavná kuchárka

3. Takácsová Elvíra – hlavná kuchárka

4. Tóthová Helena – kuchárka

5. Molnárová Anna - kuchárka

6. Bogárová Terézia - kuchárka

7. Porubská Helena - kuchárka

Meterská škola 

1. Csillagová Eva – zástupca riaditeľa pre MŠ

2. Molnárová Silvia – učiteľka MŠ

3. Morvaiová Renáta – učiteľka MŠ

4. Orosziová Alžbeta – učiteľka MŠ

5. Seresová Iveta – upratovačka v MŠ