Csillagová zást.r. pre MŠ

 

e-mail: csillagova.e@azet.sk
tel:0911 922 414

Eva Csillagová (*1968)  ukončila Strednú pedagogickú školu v Modre (1987).

Od roku 1987 pracuje ako učiteľka v MŠ v Tešedíkove (1987 - 1997).

Od roku 1997 pracuje v MŠ Vlčany

od roku 2004 je zástupkyňou MŠ.

 V MŠ vedie tanečný krúžok.