Aktuality

2011 Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

2011  Záložka do knihy spojuje školy, partnerská škola je ZŠ Šumiac 

12.10. Literárna exkurzia do Uhrovca

24.10. Deň školských knižníc 

Zápis do 1.ročníka <<<

Obrázky z Rumunska a Maďarska   <<<

Zber papiera   <<<

Technická olympiáda   <<<

Šachový turnaj   <<<

Streľba zo vzduchovky   <<< 

Deň knižníc  <<<