Medzinárodný deň školských knižníc 25. október 2010

  Deň knižníc 24. 10. 2011

 

Škola :

Základná škola s materskou školou Vlčany 1547

Knihovník :

 

Mgr. Jana Klenovičová

Mgr. Zuzana Lipnická

Počet účastníkov :

 

1.časť: 252 žiakov

2.časť: 40 žiakov

Názov :

Rozmanitosť, náročnosť, pružnosť : Školské knižnice majú všetko

Popis aktivít :

V spolupráci so všetkými pedagógmi sme v tento deň vo zvýšenej miere podľa stanoveného harmonogramu využívali školskú knižnicu a žiaci sa presvedčili, že knihy, ale i priestory knižnice ponúkajú rozmanité možnosti práce, ale i zábavy s knihou, audiokazetami, elektronickými nosičmi, počítačovými programami a internetom.

 

Mladší žiaci besedovali na tému Moja obľúbená kniha a mali pútavo prerozprávať obsah svojej knihy. Potom nasledovala čitateľská štafeta. Každá skupina prečítala úryvok z rozprávky. Predstavitelia jednotlivých skupín prerozprávali jednotlivé časti, a tak sa všetci dozvedeli obsah celej rozprávky. Všetkých zaujala prezentácia

„Ako vzniká kniha“

a spoločne sme sa zahrali na malých ilustrátorov.

Tejto časti sa zúčastnili všetci žiaci.

 

 

Potom sa prihlásili päťčlenné družstvá, ktoré putovali po Ceste rozmanitosti.

Najprv si museli nájsť plán svojej cesty a pridelené úlohy. Našli si ho podľa indícií v určitej knihe v priestoroch knižnice. Potom podľa plánu putovali po Ceste rozmanitosti a plnili úlohy.

1.       

Pri makete postavy našli meno literárnej postavy, ktorú mali vytvoriť. Vzniklo tak 7 literárnych postáv, ktoré ostatní žiaci na záver identifikovali. Deti vytvorili Pipi Dlhú Pančuchu, Janka Hraška, Pinocchia, Winnetoua, Jerguša Lapina, Jánošíka, Ľ. Štúra

 

2.      Pri ďalšej zastávke našli žiaci začiatok príbeh Karolova premena a ich úlohou bolo napísať pokračovanie tak, že každá skupina napísala ďalších 10 viet. Na záver sme si príbeh prečítali, dobre sme sa pobavili aj sme si zatlieskali.

 

3.      Podľa tohto príbehu vytvorili deti komiks, každá trieda jeden obrázok. Tak sme mali na záver príbeh v próze i v obrázkovom komikse.

 

4.      Ďalšou zastávkou na ceste bol internet, kde deti podľa zadania hľadali údaje o diele, z ktorého tvorili postavu. Zistili, že počítač a kniha či literatúra spolu nebojujú, ale vedia sa dopĺňať.

 

5.      Diktafón ich čakal na ďalšej zastávke. Deti si museli poradiť s prácou s diktafónom, nájsť v triedach určeného učiteľa a položiť otázku, akú knihu práve číta. Táto anketa sa tešila veľkému záujmu. Na záver so zistenými údajmi oboznámili ostatných. Medzi čítanými knihami bola beletria i náučná literatúra.

 

6.      Neodmysliteľné logo Dňa knižníc bolo ďalšou úlohou. Tvorcovia museli dodržať presne zadané parametre. Hotové logá rozniesli do všetkých tried a oboznámili žiakov s poslaním Dňa knižníc.

 

7.      Na svojom putovaní našli deti portrét spisovateľa či spisovateľky a našli pokyn napísať list. Vznikli zaujímavé listy, v ktorých deti zväčša ďakovali za napísané diela.

 

8.      Vytvorenie návrhu na obal knihy bolo ďalšou zastávkou, ktorá vyžadovala viac času a tvorivosti. Keďže žiaci našej školy v rámci projektu Comenius vydali knihu receptov regionálnych jedál, využili sme to a navrhovali sme obal práve na túto knihu.

 

Vyhodnotenie :

 

Na záver sme skompletizovali čiastkové výsledky, prečítali sme vytvorený príbeh, zostavili sme komiks, vyhodnotili sme anketu medzi učiteľmi, prečítali sme listy spisovateľom, hádali sme vytvorené literárne postavy, dozvedeli sme sa viac o dielach, v ktorých vystupujú a o ich autoroch, venovali logo pre každú triedu a vybrali sme najvhodnejší obal na knihu receptov zostavenú našimi žiakmi. 

Všetko, čo sa dalo, spolu s fotografiami z podujatia sme vystavili na nástenke a redakčná rada pripravuje i reportáž do školského časopisu Školoviny.

Hodnotenie vedením školy :

 

Podujatie hodnotíme veľmi pozitívne, pretože všetko, čo ukáže deťom cestu ku knihe, vzdelávaniu a tvorivosti je veľmi cenné. Téma tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc bola určite naplnená, podujatie bolo rozmanité, náročné a všetky možnosti pružne využité.

Hodnotenie žiakmi :

 

Putovanie po ceste rozmanitosti sa nám páčilo, lebo sme si mohli všeličo vyskúšať. Mohli sme písať i kresliť, hľadať na internete. Zaujímavé bolo pýtať sa učiteľov, akú knihu práve čítajú. Zistili sme, koľko možností je spojených s knihou, pretože sa nám ani nechcelo skončiť. Bolo to príjemné podujatie a príjemný deň v škole. 

  

Vlčany 25. 10. 2010                                                  vypracovala Mgr. Jana Klenovičová

                                                                                              školská knihovníčka