Obec Vlčany

Poskladaj obrázok Obecného úradu vo Vlčanoch


Obecný úrad    Obec Vlčany sa rozprestiera 17 km od okresného mesta Šaľa na juhovýchode Podunajskej nížiny, na pravom brehu Váhu. Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v Zoborskej listine z roku 1113, kde sa spomína ako dôležitý brod cez rieku Váh. Neskôr je zmienka o obci s názvom Villa Forkas v listine kráľa Ondreja II. z roku 1206. Obec patrila najskôr Zoborskému kláštoru, neskôr Ostrihomskému biskupstvu. 

      
V 16. storočí sa tu objavujú prví zemepáni, avšak v roku 1572 ju Turci celkom vypálili. Obec spustla a znova ju osídlili až na konci 16. storočia. 17. a 18. storočie bolo poznamenané spormi medzi katolíckou a reformátskou cirkvou. V roku 1706 sa vyriešili, keď reformáti dostali naspäť svoje skonfiškované kostoly. V roku 1775 vypukla cholerová epidémia, ktorá si vyžiadala mnoho obetí. V roku 1848 sa tu utáborili cisárske vojská pod vedením grófa Windischgrätza. Velké škody spôsobili povodne v rokoch 1856, 1876, 1884 a 1894, ale obec sa vždy za krátku dobu postavila na nohy.V roku 1909 sa začalo s výstavbou železničnej trate Šaľa – Neded. Pôvod názvu obce je dodnes neobjasnený. Podľa povesti dostala názov pre množstvo vlkov na území obce. Pravdepodobnejšia je však spojitosť s menom zakladateľa obce. Meno Forkos – Farkas bolo v stredoveku obľúbeným a rozšíreným.

         Najstaršia pečiatka obce je z roku 1713. V strede je košatý strom a nápis Farkasd Falwa 1713. Na pečiatke z roku 1810 sa o kmeň stromu opierajú dva vlky a čítame tu nápis SIGILL OPPIDI FARKASD : AD : 1810. Tretia pečiatka pochádza z roku 1831 s nápisom FARKASD mezo. város. petsét. 1831. Pri tvorbe nového erbu a pečiatky sa tvorcovia opierali o najstaršiu pečiatku. Podľa spracovania heraldickej komisie symbolickými farbami obce sú : zlatá, zelená, strieborná. Na erbe sú zobrazené dva vlky, opierajúce sa o strieborný strom so zlatými listami, v zelenom poli na zlatej pažiti.

Reformátsky kostol    Vlčany ležia v teplom podnebnom pásme s bohatým výskytom hypertermálnych vôd. Široké, rovné polia sa rozprestierajú po oboch stranách Váhu. Ich základom je čiernozem a lúčina . Prírodnou zaujímavosťou je mŕtve rameno Váhu. Táto oblasť je od roku 1973 chránenou oblasťou. Ďalšou zaujímavosťou je oblasť rašeliniska pri časti Bufa. Niekedy sa na obecné polia zatúla chránený drop. 

     Reformátsky kostol : Tolerančný patent vydaný Jozefom II. ukončil prenasledovanie reformátov, ktorý dostali späť i svoje kostoly. 6. júna 1783 bol položený základný kameň nového kostola. Vysviacka sa konala v roku 1785. V roku 1808 ku kostolu pristavali vežu. Strop sa opiera o krásne vyrezávané stĺpy z červeného smreka. Kazateľnica je zhotovená v klasicistickom štýle, z roku 1785. Rímskokatolícky kostol je veľmi starý, o čom svedčí i krídlový oltárny obraz z 15. storočia. Obraz zachytáva vpád Tatárov a zničenie kostola. Kostol dala znova postaviť v klasicistickom štýle grófka Alžbeta Károlyiová rodená Waldstein. Erb týchto rodín sa nachádza nad hlavným vchodom kostola. Pred katolíckym kostolom stojí kamenný kríž. Bol postavený v roku 1775 na pamiatku veľkej cholerovej epidémie. V roku 1968 bola postavená Evanjelická modlitebňa. V 19. storočí sa vo Vlčanoch usídlili židia. Časom si tu postavili vlastnú školu a kúpeľ. Bývalá synagóga bola postavená v neogotickom štýle. Pri synagóge stál dom učenia – bet hamidras. Židovský cintorín sa nachádza pri železničnej stanici, má trojuholníkový tvar.

Pamätník obetiam vojny        Na námestí stojí dodnes kaštieľ, postavený začiatkom 20. storočia. Rôzne prestavby a modernizácia zbavili kaštieľ všetkých pôvodných štýlových vzácností. Kúriu Csiffáriovcov dal postaviť zeman Nándor Csiffári na začiatku 20. storočia.      Pomník padlým hrdinom I. svetovej vojny bol odhalený 5. októbra 1930. Stojí na hlavnom námestí obce. Pamätník II. svetovej vojny bol postavený z iniciatívy obecného zastupiteľstva v roku 1993 . Architektonickými zaujímavosťami sú domy starej ľudovej architektúry. Dom s evidenčným číslom 71 bol postavený v roku 1618. Jeho majiteľom bol šľachtic Ladislav Anda. KompaRaritou obce je kompa cez Váh, ktorá je poháňaná vodným tokom. Je pripevnená ku dvom oceľovým lanám pomocou kladky. Reguláciou dĺžky lana sa tento vodný dopravný prostriedok vychyľuje do šikmej polohy, čo mu umožňuje pohyb po vode, silou prúdu vodného toku. Používa sa na osobnú i nákladnú dopravu.

Mlyn vo Vlčanoch