Zber papiera - Jar 2011

Pri zbere asistovali žiaci

Štefan Mészáros, Benjamín Švéda, Richard Iványi, Tomáš Kalmár z IX. B triedy

Patrik Forró, Denis Kočica, Sebastián Mikita, Kristián Mlynár, Kristián Vilim, Lucia Fabiánová,

Marika Kürtiová, Sarah Tetliaková, Sarah Haraštová zo VI. triedy

Sebastián Vilim z V. B triedy

Žiaci školy nazbierali spolu  7 668 kg starého papiera. 

Mgr. Császár a Mgr. Molota vyhodnotili zber nasledovne

Súťaž jednotlivcov - viac ako 100 kg priniesli :

 

Žiaci I. stupňa

I.A     Guláš Andrej - 154 kg

I.B     Bartaloš Gabriel  - 162 kg    Ládiová Adriana  - 135 kg

II. tr.   Mészárosová Rebeka  -  447 kg    Telekes  Ákos - 132 kg 

III. tr. Tamás Csiffáry  - 117 kg

IV. tr.  Anyalai Jozef  - 100 kg
 

 

 Žiaci II. stupňa 

 

V.A  Nyarsíková Viktória - 218 kg   Forrová Dominika - 110 kg      

V.B   Lörincz Patrik  - 171 kg 

VI. tr.  Marika Kürtiová - 278 kg  Mészárosová Dominika - 135 kg  

                                                Zettlová Dominika - 121 kg   Kocsis Márk - 103 kg

VII.A   Farár Bálint - 176 kg    Petrina Adrián - 159 kg   Dadáková Kristína - 122 kg

VII.B   Tóth Andreas - 170 kg   Seresová Viktória - 100 kg   

VIII. tr.    Zaťko Martin - 253 kg  Jágriková Patrícia - 102 kg

IX.A    

IX.B    Iványiová Lucia - 256 kg       Petrina Samuel - 159 kg    Csiffáry Attila - 117 kg

 

 

Výsledky tried v priemere na jedného žiaka

I. stupeň 

1. miesto  II. ročník      priemer  43,45 kg na žiaka

2. miesto  I. B              priemer  41,77 kg na žiaka

3. miesto  I. A              priemer  30,13 kg na žiaka

4. miesto  III. ročník     priemer  17 kg na žiaka

5. miesto  IV. ročník    priemer  14,23 kg na žiaka

 

 II. stupeň

1. miesto  IX. B          priemer  47,25 kg na žiaka

2. miesto  VII. A         priemer  45,61 kg na žiaka

3. miesto VI. ročník    priemer  39,70 kg na žiaka

4. miesto  V. A           priemer  35,97 kg na žiaka

5. miesto  VII. B         priemer  26,86 kg na žiaka

6. miesto  V. B            priemer  23,61 kg na žiaka

7. miesto VIII. ročník   priemer  19,91 kg na žiaka 

8. miesto  IX. A           priemer  14,97 kg na žiaka

9. miesto  špec.tr.        priemer   4,7  kg na žiaka

 

Riaditeľstvo školy ďakuje všetkým  žiakom, ktorí sa do zberu papiera zapojili !

Ďakujeme !

 <<<

 

Zber papiera - Jeseň 2010

Dňa 3.11 a 4.11. 2010 prebehol zber papiera.  Pri zbere asistovali žiaci Štefan Mészáros

a Benjamín Švéda z IX. B triedy. Žiaci školy nazbierali spolu  9 738,5 kg starého papiera. 

 Mgr. Császár a Mgr. Molota vyhodnotili zber nasledovne

 Súťaž jednotlivcov - viac ako 100 kg priniesli :

 

Žiaci I. stupňa

I.A     Guláš Andrej - 249 kg

I.B     Solík Samuel - 165 kg    Selmecziová Katarína - 151 kg

II. tr.   Vargová Bettina -  422 kg    Györiová Adriana - 120 kg     Pereczová Adriana - 111 kg

III. tr. Soňa Kalmárová - 491 kg

 

 Žiaci II. stupňa 

 

V.A   Forrová Dominika - 143 kg      Jancsó Kevin - 122 kg      Kalmár Daniel - 107 kg

V.B   Gálová Bernadett - 154 kg      Lörincz Patrik  - 146 kg 

VI. tr.  Döme Tibor - 136 kg 

VII.A   Špalek Nikolas - 212 kg    Petrina Adrián - 128 kg

VII.B   Trnavski Martin - 193 kg   Tóth Andreas - 159 kg

VIII. tr.    Zaťko Martin - 305 kg 

IX.A    Dobosová Miroslava - 161 kg    Szelmécziová Kristína - 150 kg   Györi Kristián - 121 kg

IX.B    Iványi Richard - 261 kg     Iványiová Lucia - 261 kg       Petrina Samuel - 128 kg

 

Výsledky tried v priemere na jedného žiaka

I. stupeň 

1. miesto  II. ročník      priemer  51,62 kg na žiaka

2. miesto  I. B              priemer  40,95 kg na žiaka

3. miesto  III. ročník    priemer  39,19 kg na žiaka

4. miesto  I. A             priemer  25,57 kg na žiaka

5. miesto  IV. ročník    priemer  23,23 kg na žiaka

 

 II. stupeň

1. miesto  VII. A          priemer  54,42 kg na žiaka

2. miesto  IX. B           priemer  48,32 kg na žiaka

3. miesto  V. B            priemer  39,70 kg na žiaka

4. miesto  IX. A           priemer  37,00 kg na žiaka

5. miesto  V. A            priemer  36,13 kg na žiaka

6. miesto  VII. B          priemer  32,86 kg na žiaka

7. miesto  VI. ročník    priemer  32,20 kg na žiaka 

8. miesto  VIII.ročník   priemer  22,79 kg na žiaka

9. miesto  špec.tr.        priemer   -----  kg na žiaka

 

 

Riaditeľstvo školy vyjadruje uznanie všetkým  žiakom, ktorí sa do zberu papiera zapojili !

Ďakujeme !

 <<<