Matematika 

Precvičovanie +,-.*,/, porovnávanie, pyramída súčtová

7. ročník

Percento

Časť

Základ

Objem kvádra

 

5. ročník - Previerky a Testy

dvakrát klikni na
kolbaska.htm

Testy

          

 MATEMATIKA 5. a 6. ročník

  Desatinné čísla

Prirodzené čísla