Nemecký jazyk

www.goethe.de  – Stránka Goetheho inštitútu

www.goethe.d$e$/bratislava – Nájdete v nej informácie o aktivitách inštitútu, novinky v oblasti metodiky  a didaktiky a  materiály, napr. pod heslom DaF Materialien.

www.de.wikipedia.org – Wikipedia je encyklopédia. Mnohé texty z nej sa dajú využiť k aktuálnym témam, napr. Ochrana  životného prostredia, Šport, Masmédia a pod. Texty nie sú didaktizované, ale na doplnkové čítanie sa dajú veľmi dobre využiť.

 www.daswillichwissen.de – je stránky, ktorá patrí pod hlavnú stránku Wikipedie.

www.duden.de – stránka, ktorá poskytuje informácie k novému pravopisu a cvičenia k nemu.

          Zemepis

https://www.geography-exam.com/sk/ kvízy z geografie

https://www.sheppardsoftware.com/country_europe_G2_drag-drop.html slepá mapa_ukladajú sa štáty

https://www.fns.uniba.sk/prifuk/vyuka/geologia/kvizy.htm kvízy a tajničky

https://earth.google.com/ mapa sveta

https://www.sazp.sk/slovak/info/ web o Slovensku

https://volcano.und.nodak.edu/ sopky sveta sú usporiadané podľa štátov, v ktorých sa nachádzajú. Pekný fotografický materiál.

         Technická výchova

https://infovek.sk/predmety/techvych/index.html doporučujem

https://www.gk2-po.sk/heureka/ objavy a vynálezy - treba ísť na položku HEURÉKA

https://bicykel.host.sk stavba bicykla

https://www.seas.sk/ stránka Slovenských elektrární opisuje činnosť rôznych typov elektrární na Slovensku a vplyv výroby elektrickej energie na životné prostredie

         Prvý stupeň

https://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php!!!  veľmi dobrá stránka - doporučujem každému   

https://www.zskomstrop.edu.sk/zaujimave.htm odkazy na linky - doporučujem  

https://www.orieskydetom.szm.sk/ doporučujem

https://www.ucitelom.szm.sk veľmi dobrá stránka doporučujem !!!

https://www.infovek.sk/predmety/ námety a dokumenty k predmetom

https://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php stránky pre 1. stupeň

https://www.kchrenkova.szm.sk/ na týchto stránkach nájdete aktuálne informácie o predmetoch, ktoré vyučujem 

https://sadovska.sutaz-infovek.sk/  ITV, básne 

https://www.ucgaalova.sutaz-infovek.sk

https://www.spomocnik.cz/ učiteľský pomocník                                                                                                                                                              

Pre učiteľov v češtine  učiteľské stránky v češtine

Sčítanie a odčítanie do 1000 s využitím internetu - 4. roč. ZŠ
Rovinné geometrické tvary (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh) - 1. roč. ZŠ
Motivácia k číslu 3 - 1. roč. ZŠ
Sčítanie prirodzených čísel v do 20 bez prechodu cez základ 10 - 1. roč. ZŠ
Odčítanie prirodzených čísel do 20 bez prechodu cez základ 10
- 1. roč. ZŠ

https://www.infovek.sk
https://kekule.science.upjs.sk/biologia/index.htm
https://kekule.science.upjs.sk/ekologia/index.htm
https://kekule.science.upjs.sk/ekologia0/index.html
https://www.mykoweb.com/BAF/ba_index.html
https://www.exploratorium.edu/exhibits/mutant_flies/mutant_flies.html
https://www-itg.lbl.gov/vfrog/
https://www.fns.uniba.sk/zp/casopisy/index.htm
https://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro99/enviro1/199vzdelavanie.html
https://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro99/enviro2/vzdelavanie.html
https://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro99/enviro3/vzdelavanie.html
https://www.sazp.sk    všetky NP
https://www.tatry.sk     Vysoké Tatry
https://www.slovenskyraj.sk    Slovenský raj
https://www.fns.uniba.sk/zp/napant/napant.htm    NP Nízke Tatry
https://www.malafatra.sk   NP Malá Fatra
https://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/npmp.html    Muránska Planina
https://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/npp.html    Poloniny
https://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro3_2/park18.html    Muránska Planina
https://www.fns.uniba.sk/zp/index.htm ( informácie na env. tematiku )
https://www.lifeenv.gov.sk/minis/index.html ( zákony, vyhlášky, medzinárodné dohovory, zoznamy chránených rastlín a živočíchov, ich stupeň ohrozenia a spoločenská hodnota)
https://www.greenpeace.sk/    Greenpeace.sk – kampaň za bezjadrovú budúcnosť
https://www.fns.uniba.sk/zp/iucn/index.htm    Svetová únia ochrany prírody
https://www.slobodazvierat.sk/   Sloboda zvierat
https://www.changenet.sk/spz/   Spoločnosť priateľov Zeme - táto stránka poskytuje vhodný materiál pre učivo 9. ročníka, pre realizáciu situačných hier a prípravu referátov. Informácie sa týkajú Odpadu, Vody a Energie
https://www.fns.uniba.sk/zp/szopk/index.htm    Slovenský zväz ochrancov prírody
https://www.fns.uniba.sk/zp/spz/skladky.htm    stránka je zameraná na problematiku skládok
https://www.changenet.sk/sosna/index.htm    Sosna
https://www.rainside.sk/country/tsz.htm   Strom života
https://www.sazp.sk   Slovenská agentúra životného prostredia
www.ssj.sk/slovak/index.htm   na stránke sa nachádzajú mapy, fotografie, charakteristiky, cenníky a termíny otvorenia sprístupnených jaskýň Slovenska

          Informatika

Infovek - stránka predmetu

https://infovek.sk/predmety/1stupen/pocitace.php 1.stupeň

https://infovek.sk/predmety/inform/index.php doporučujem

https://www.infovek.sk/predmety/1stupen/mapa.php    !!!    doporučujem pre 1.stupeň

https://www.infovek.sk/predmety/inform/odkazy/  odkazy na portáli INFOVEK-u súvisiace s PC, programovaním, informatikou...

https://www.cdr.cz/software/cestiny/index.html preklady

Stránka učiteľky informatiky veľmi dobré - doporučujem

https://www.arcom.ahoj.sk/skola/referaty/hardasoft.htm Hardware a software

https://www.oamt.sk/predmety/test.php?id=1 test z informatiky

https://www.infovek.sk/predmety/inform/index.php?k=2 odkazy dobré

https://www.gymsnina.sk/minieduwebs/informatika/obsah.htm všetko o PC + testy

https://www.gamo.sk/gamo/web/home.nsf/pages/7738E56EDE7F966FC1256BB10036E9CA  slovník pojmov

https://www.redis.sk/radi.htm užitočné rady

https://lsog.infovek.sk/ diskusia na Infoveku

https://cestiny.idnes.cz/pg/getrightsk.html české preklady do SW a hier

https://www.slovenciny.host.sk/preklady.php slovenské preklady

https://www.gymsnina.sk/minieduwebs/informatika/testy/net.htm  test SIETE

https://www.viry.cz/go.php?id=1pomoc/popisy/index všetko o vírusoch

https://www.zshrinova.edu.sk/ ako na PC

https://www.ucitelom.szm.sk/informatika.htm pre 1.stupeň - doporučujem

https://popej.szm.sk/ Hardware a Software

https://www.oamt.sk/~tana/ témy na opakovanie

https://www.gphmi.sk/machova/dalej.html pracovné listy - doporučujem

https://www.gympd.sk/~jaro/ veľmi dobré

https://ebooks.unitra.sk/index.php?what=kniha&kn_id=1&ka_id=3&pk_id=8 všetko o PC

https://www.diplomka.szm.sk/OblastiVyuzitia/prezentacie.html prezentácie v Power  Pointe

https://www.microsoft.com/cze/office/officexp/using/tips/ tipy pre Office

Referáty o informatike, technológiách, programoch...

https://www.zive.sk/

https://www.itnews.sk

https://www.abclinuxu.cz/

https://www.linux.sk/

https://pocitace.sme.sk/r/pocit_surf/Surfujeme.html poradňa

https://www.smnd.sk/anino/moje/SQLPHP.pdf SQL a PHP

https://www.smnd.sk/main/vyucovanie/informatika/linky všetko