Mgr. Komlósiová

 

vyštudovala som na PF v Nitre aprobáciu Rj - Pg - Ev.

Na ZŠ vo Vlčanoch pracujem od roku 1977.

Som triedna učiteľka V. A triedy.

Učím slovenský jayzk a matematiku vo 4. ročníku a etickú výchovu vo vyšších ročníkoch.

Kontakt: 031 77 940 83