Mgr. Lipnická

 

Kontakt: 031 7794083


Vyštudovala som UKF v Nitre a momentálne si rozširujem svoju aprobáciu.
 

Vyučujem slovenský jazyk v 5. , 6. A,B a  8.A triede, dejepis v 5., 6.A,B, 9. triede.

Som triednou učiteľkou 7.B triedy.

Na Základnej škole vo Vlčanoch pracujem tretí rok.