Svet okolo nás

Precvič si malú, veľku násobilku, sčítanie a odčítanie vhodné od 1. ročníka po 9.  

 5 . 3 =    5 + 2 =     5 - 2 =   Po 10 úlohách percentuálne vyhodnotenie

Čítaj rozprávky  Ako išlo vajce Janko Polienko Divotvorný hrnček Jeleň a jaguár

7. ročník POMER    ÚMERNOSŤ

   

Európa - vtáky

Európa - zvieratá

Afrika - zvieratá

Amerika - zvieratá

Austrália - zvieratá

Ázia - zvieratá

Život v mori

Chladné oblasti

Domáce zvieratá I.

Domáce zvieratá II.

Hmyz

Huby jedlé

       

Huby jedovaté

Ovocie

Zelenina

Turistika - Čína

       

 Percentá - časť

 Percentá - základ

 Počet percent

 Kváder - objem

       

 Náradie

Povrch kvádra

 Prečítaj si rozprávku

 Počítačová technika

AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKUZAJAC A KORYTNAČKA
DIVOTVORNÝ HRNČEKJANKO POLIENKO
JELEŇ A JAGUÁR

 

 

 

Kruhy sa nehýbu, pozri sa len na jeden

Sú to rovnobežky - vyskúšaj

Sú to lode, alebo most ?