Svadobné zvyky v Karpatskej kotline

 

 

 viac informácíí

 

Do projektu - PODAJ MI RUKU sú zapojené školy

 

Scoala cu clasele I-VIII Jancsó Benedek Ghelinta, judetul Covasna, Romania

Teller Ede Általános iskola és Óvoda, Magyarország, Nagybánhegyessa

Základná škola s materskou školou Vlčany, Slovensko

 

Zamerali sme sa na odobierky ženícha – nevesty, reči starejších pri podávaní jedál, žartovné  vinše z dôb ktoré dávno odvial čas, predsa sú dodnes aktuálne.

Reči sú napísané v nemeckom, slovenskom a maďarskom jazyku.

Všetci sme sa dôkladne pripravovali, zbierali materiály. Žiaci všetkých troch škôl reči starejších aj nahrali na DVD. V rámci projektu sme sa zoznámili so svadobnými zvykmi na Slovensku, v Maďarsku  v Rumunsku. My, deti, sme sa spoznávali nielen navzájom, ale aj s ochotnými ľuďmi  a dnes pôsobiacimi starejšími ďalších dvoch krajín.

 

REČI STAREJŠÍCH

Ak chceme zachovať ľudové tradície a zvyky, musíme po nich najprv pátrať, potom ich zapisovať, aby sa s nimi mohli oboznámiť aj nasledujúce generácie. V rámci bádateľskej činnosti v Štátnom archíve v Šali sme sa o svadobných zvykoch v našom regióne dozvedeli najviac  z diela Msgr. Macháčka : Šaľa v dejinách I. Tu sa uvádza, že v medzivojnovom období boli z hĺadiska zvykov a obyčajov najzaujímavejšie svadby, ktoré nemali páru v celom šírom okolí. V tom období mladí ľudia nemali mnoho možností na zábavy. Stretávali sa len na  priadkach, na páraní peria, na hodových zábavách, alebo na dedinských oslavách. Ženícha neveste vyberali rodičia. Musel to byť chlapec z dediny, takého vierovyznania a pôvodu ako bola nevesta.

V nedeľu ráno pred prvou ohláškou „starí svaté“ išli s mladoženíchom k mladuche, kde  mladoženíchov starý svat pýtal mladuchu nasledovne :

                „ Môj milý pán starší, poneváč je im známo, že som ja    

                k nim poslaný od môjho pána principála, abych mu pár   

                a manželku vyhľadal. Šak  z božského rídzenia    došol

                som    do jejich     príbytku poctivého, kde sa by sa pár  

                a manželka   našla. Tak aj ja chcem  byť verný môjmu   

                principálovi,   jako   bol Abrahámov     sluha, keď išol

                hľadať    k Labánovi     pár a manželku. Tak vzácneho

                hosťa s pokrmom a nápojom ponúkli...