Mgr. Adriana Andová

 

                  Triedna učiteľka v 1. ročníku.