Mgr. Bírová

špeciálny pedagóg
 

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Pdf UK v Bratislave.

Na ZŠ vo Vlčanoch pôsobím od roku 1994

som triednou učiteľkou špeciálnej triedy.