Mgr. Mária Pálinkášová

    Učím na I.stupni ZŠ.
   Som triedna učiteľka 3. B triedy.
   Vediem krúžok -športové hry.